Start: Info volgt…

Muziektheorie en eartraining, direct toegepast op de gitaar.
Doel is het bekend worden met de algemene muziekleer, hier een
klankvoorstelling bij krijgen en technieken leren hoe dit toe te passen is in het gitaarspel.

Enkele onderwerpen:
– Overzicht notenbalk (G + F sleutel)
– Ritmische waarden
– Overige veel voorkomende symbolen in het notenschrift
– Nootnamen op de gitaar
– Intervallen
– Toonladders
– Akkoorden
– Omkeringen
– Arpeggio’s
– Harmonieleer
– Analyse van akkoordschema’s
– Analyse van melodieën
– Analyse van composities
– Stijlkenmerken muziekgenres
– Etc…

Wanneer?
Wekelijks op dinsdagmiddag van 15:30 tot 16:15 uur.
Eerste bijeenkomst: Start bij voldoende aanmeldingen.
Totale cursus op jaarbasis: 3 cursusblokken van 10 lessen per blok.
Kosten: €80,- incl. btw per blok van 10 lessen.
Docent: Ronald Kamphuis

Aanmelden: stuur een mailtje: info@ronaldkamphuis.com